Polityka prywatności i cookies

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Wszelkie przekazane nam dane są traktowane jako poufne.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Pani/Pan/Państwo”, „Administrator” – „My”, a strona internetowa www.grupa-medyczna.pl – „Strona”.

Rozporządzenie lub RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jakie dane zbieramy, przetwarzamy i w jakim celu?

Strona www.grupa-medyczna.pl powstała w celach informacyjnych. Na stronie nie zbieramy żadnych danych osobowych i prywatnych. Wszelkie informacje, które zbieramy są anonimowe.

Dane te pozyskujemy poprzez gromadzenie plików “cookies” (więcej informacji można znaleźć w punkcie dotyczącym plików “cookies” poniżej).

Automatycznie gromadzimy i przechowujemy informacje na temat Pani/Pana komputera i przeglądarki, w tym adres IP, wersję oprogramowania i sprzętu oraz odwiedzanych stron.

Wszelkie informacje, które zbieramy mogą być wykorzystane do:

  • spersonalizowania naszej strony dla Pani/Pana oraz dopasowania do Państwa oczekiwań;
  • poprawy funkcjonowania naszej strony.

Dane te przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych;
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).

Przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.

Jak chronimy dane oraz komu je udostępniamy i powierzamy?

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa – ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dokładamy wszelkich starań, aby pozyskiwane dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich zbieranych przez nas danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych. Komputery/serwery służące do przechowywania danych są przechowywane w bezpiecznym środowisku i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Witryna internetowa www.grupa-medyczna.pl wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony danych i innych poufnych treści. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Pozyskiwane dane nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, które pomagają Nam w prowadzeniu naszej Strony lub działalności, o ile strony zgadzają się utrzymać te dane w ścisłej tajemnicy. Uważamy, że jest to konieczne w celu wymiany informacji w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących nielegalnej działalności, podejrzenia oszustwa, sytuacji mających charakter potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszenia naszych warunków użytkowania lub w inny sposób wymagany przez prawo.

Linki i treści z innych witryn

Na naszej Stronie pojawiają się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej strony i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, cookies oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Czy wykorzystujemy pliki cookies?

Tak. Witryna www.grupa-medyczna.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej Strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora Strony w celu optymalizacji działań.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony aby usprawniać jej funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA], które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności Google Analytics, w celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z naszej strony;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych naszej witryny;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „zewnętrzne” pliki cookies wykorzystywane do działania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z naszej Strony.

Postanowienia końcowe

Administrator strony internetowej www.grupa-medyczna.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój tej Strony. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały w zakładce „Polityka prywatności”.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu 12 411 92 50.

Odwiedzając naszą Stronę wyraża Pani/Pan zgodę na postanowienia określone w naszej polityce prywatności. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Pani/Panu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności: 11.01.2021 r.